Nā Leo - Romantic Waikiki

Romantic Waikiki

Nā Leo - Romantic Waikiki

$ 12.98 USD was

01 Taua I Ta Huahua'i (Hawaiian War Chant)
02 Strolling on the Beach at Waikiki
03 E Nani E
04 Maile Swing
05 Love (Hawaiian Style)
06 Our Hawai'i
07 Pua Mana
08 Royal Hawaiian Hotel
09 Kiss Me Love
10 Hawai'i Aloha
11 My Fair Hawai'i